středa 21. dubna 2010

Školní kolo SOČ 2010

Letos jsem se prvně zúčastnil soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost). Na čtyřhodinovém maratonu přednášek jsem strávil celé dopoledne. Prezentovalo se několik prací ze tří bloků témat.


Sekce: 10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
Indikátor radioaktivního záření
Solar Program
Inteligentní elektroinstalace
Návrh konfigurace kamerového systému CCTV v učebně TLK
Návrh hybridního kamerového systému CCTV
Robotická ruka L 601 řízená MCU MOTOROLA
Digitální odpalovací pult

Osobně mě nejvíc jsem byl zaujat přednáškami Indikátor radioaktivního záření a Digitální odpalovací pult. Bohužel vítěznou Robotickou ruku jsem bohužel neviděl celou.


Sekce: 12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
AVR Testboard
Realizace sad úloh pro NXT - BricxCC

Sekce: 18. informatika
Brain Loader
Sudoku Maker / Resolver
Návrh a realizace internetového obchodu
LANIM - Lan Instant Messenger
Registrace na odborné praxe
Vybudování virtuálního obchodu
Tower Defense 7000 in 3D

Poslední sekce, ve které jsem vystupoval i já se svým projektem Registrace na odborné praxe, mě zaujal Sudoku Maker/Resolver, což je program na generování a řešení Sudoku. Další práce, která se mi také moc líbila, byl LAMIM neboli komunikátor po síti. Ve výsledku se jednalo o vítěznou práci, jejíž vítězství bylo oprávněné.

Již 5.5. se uskuteční krajské kolo SOČ v Českých Budějovicích. Již teď se moc těším na práce z jiných škol, kde mají studenti jiné zájmy než studenti naší školy.